Blogs@UCT

Ons Sal Jou Tussen Die Sterre Sien | We Will Look For You In the Stars

‘n Huldeblyk aan ouma Griet “Babatjies” Seekoei | A tribute to Ouma Griet “Babatjies” Seekoei

deur Bonny Sands & Kerry Jones | by Bonny Sands & Kerry Jones | Afrikaanse vertaling deur Francoise “Betta” Steyn | Afrikaans translation by Francoise “Betta” Steyn


Ouma Griet Seekoei lyk pragtig met die tradisionele oker grimering op haar gesig. (Met vergunning van Bonny Sands 2006
| Ouma Griet Seekoei, looking beautiful with traditional ochre painted on her face. (Courtesy of Bonny Sands, 2006)

Ouma Griet “Babatjies” Seekoei se handsak was altyd byderhand. Die handsak, haar vrolike lewensuitkyk en jeugdige giggeltjie, al was sy oud. ‘n Regte ouma vir haar familie, maar ook vir die groter ǂKhomani San gemeenskap. Ouma Seekoei was een van die heel laaste N|uu sprekers. Vir die afgelope twintig jaar het Ouma baie ure  spandeer om saam met toegewyde taalkundiges en entoesiastiese  gemeenskapslede haar taal te dokumenteer en sodoende te probeer bewaar. Hierdie samewerking getuig van die gedeelde oortuiging dat die sprekers van N|uu en die bydrae wat hulle gelewer het, in die Suid-Afrikaanse geskiedenis erken moet word.

Ouma Griet “Babatjies” Seekoei always had her handbag nearby, along with a cheerful disposition and a youthful giggle, despite her old age. Ouma in the true sense of the word, not only to her family but to the ǂKhomani San community at large. As one of the last known speakers of N|uu, Ouma Seekoei dedicated many hours to the documentation and preservation of her language over the last twenty odd years, along with dedicated linguists and passionate community members. Such collaborations are testament to a shared conviction to acknowledge the speakers of N|uu and their voices in South African history.

Katriena “Geelmeid” Esau, Kerry Jones, Johanna “Wolfie” Koper en Griet “Babatjies” Seekoei in Upington na ‘n dag se N|uu  vertaling- en transkripsiewerk. Gedeelde vrouewysheid in aksie maak die werk lekker. (Met vergunning van Paul Weinberg, 2015) | Katriena “Geelmeid” Esau, Kerry Jones, Johanna “Wolfie” Koper and Griet “Babatjies” Seekoei in Upington after a day of transcribing and translating N|uu. Collective women’s wisdom in action, brings joy to our efforts. (Courtesy of Paul Weinberg, 2015)

Gedurende die jare ’90, het Ouma Seekoei en ander N|uu sprekers soos Katriena “Geelmeid” Esau, |Una Kassie Rooi, Elsie Vaalbooi, Andries Olyn, Hannie Koerant, Kheis Brou, Johanna Koper en Antjie Kassie baie ure saam met taalkundiges Nigel Crawhall, Tony Traill en Levi Namaseb spandeer om die geskiedenis en konteks van hul taal te verduidelik. Daar is voor hierdie tyd aangeneem dat die taal reeds uitgesterf het. Volledige  verslae van hierdie saamwerksessies  is opgeneem in die ǂKhomani San| Hugh Brody Versameling wat as deel van die ‘Special Collections’ by die Universiteit van Kaapstad gehuisves word.

In the 1990s Ouma Seekoei spent time with linguists Nigel Crawhall, Tony Traill and Levi Namaseb along with other N|uu speakers such as Katriena “Geelmeid” Esau, |Una Kassie Rooi, Elsie Vaalbooi, Andries Olyn, Hannie Koerant, Kheis Brou, Johanna Koper and Antjie Kassie to provide a history and context to their language which was previously thought to be extinct. Detailed accounts of these interactions are found in the ǂKhomani San | Hugh Brody Collection housed at the University of Cape Town, Special Collections.

Griet “Babatjies” Seekoei en Andries Olyn werk saam met Bonny Sands aan ‘n N|uu woordboek. (Met vergunning van Bonny Sands 2006) | Griet “Babatjies” Seekoei and Andries Olyn working on N|uu dictionary with Bonny Sands (Courtesy of Bonny Sands, 2006)
Griet “Babatjies” Seekoei en Katriena “Geelmeid” Esau met kopmikrofone terwyl hulle saam met Bonny Sands aan die N|uu woordeboek werk. (Vergunning van Bonny Sands 2006) | Griet “Babatjies” Seekoei and Katriena “Geelmeid” Esau, with a head-mounted microphone, during work on the N|uu dictionary with Bonny Sands  (Courtesy of Bonny Sands, 2006)

Levi Namaseb en Griet “Babatjies” Seekoei werk aan ‘n elementêre handboek vir N|uu in Andriesvale, Kalahari (Met vergunning van Bonny Sands, 2006)| Levi Namaseb and  Griet “Babatjies” Seekoei working on N|uu primer in Andriesvale, Kalahari (Courtesy of Bonny Sands, 2006)
Antjie Kassie en Griet “Babatjies” Seekoei lag lekker terwyl hulle tee drink (Met vergunning van Bonny Sands, 2004) | Antjie Kassie and Griet “Babatjies” Seekoei having a good laugh over a cup of tea  (Courtesy of Bonny Sands, 2004)
Antjie Kassie, Griet “Babatjies” Seekoei en Andries Olyn werk saam met Bonny Sands aan die N|uu woordeboek. (Met vergunning van Bonny Sands 2004) | Antjie Kassie, Griet “Babatjies” Seekoei and Andries Olyn working on the N|uu dictionary with Bonny Sands  (Courtesy of Bonny Sands, 2004)

Later in die jare 2000 is N|uu deeglik deur Chris Collins, Amanda Miller, Johanna Brugman, Levi Namaseb, Bonny Sands, Alena Witzlack-Makarevich, Tom Güldeman, Mats Exter in samewerking met die oorlewende N|uu sprekers gedokumenteer en sodoende is ‘n gedetaileerde verslag van een van die mees ingewikkelde tale in Suider-Afrika saamgestel.

Later in the 2000s N|uu was carefully documented by Chris Collins, Amanda Miller, Johanna Brugman, Levi Namaseb, Bonny Sands, Alena Witzlack-Makarevich, Tom Güldemann, Mats Exter and others along with the remaining speakers of N|uu in order to provide a detailed record of one of the most complex languages in southern Africa.

Griet “Babatjies” Seekoei (Met die kopmikrofoon) en Bonny Sands werk in Andriesvale aan die Elementêre N|uu handboek. (Met vergunning van Becky Sands 2006)| Griet “Babatjies” Seekoei (with head-mounted microphone) and Bonny Sands working on N|uu primer together in Andriesvale  (Courtesy of Becky Sands, 2006)

N|uu is ‘n ernstig bedreigde taal en hierdie dokumentasieproses was onontbeerlik om die ǂKhomani nalatenskap vas te pen voor dit te laat is. Die gereelde werksessies waartydens die taal op band opgeneem en neergeskryf is, was dikwels lank en uitputtend, maar ouma Griet se N|uu grappies wat sy met haar taalgenote en later ook die navorsers gemaak het, het groot plesierigheid verskaf. Sy was geduldig terwyl ander met hul onwillige tonge die kliek-klanke probeer naklank het en sy sou grappenderwys oor en oor die klank herhaal tot die ander se pogings verbeter het.

As a severely endangered language this documentation process was integral to capturing  ǂKhomani heritage before it was too late. Ouma Griet was always a joy during these often, long and tedious recording sessions. She especially loved to make jokes in N|uu to her fellow speakers and later to the researchers. She was patient as others tried to mimic the clicks and would often repeat herself jokingly over and over again until their attempt had improved.


Griet “Babatjies” Seekoei, Katriena “Geelmeid” Esau en Kerry Jones terwyl hulle in Upington aan N|uu transkripsies en vertalings werk. (Met vergunning van Claudia Snyman, 2015) | Griet “Babatjies” Seekoei, Katriena “Geelmeid” Esau and Kerry Jones in Upington, collaborating on N|uu transcriptions and translations (Courtesy of Claudia Snyman, 2015)

Haar beleefdheid, geduld en sin vir humor het nie met die ouderdom verdwyn nie en hierdie kenmerkende persoonlikheideienskappe het behoue gebly toe sy op hoë ouderdom saam met Kerry Jones begin werk het om transkripsielêers van die ǂKhomani San | Hugh Brody Versameling – wat gegrond is op die beskrywing en dokumentasie van Miller, Collins, Sands en ander –  saam te stel. Wanneer sy na ou filmmateriaal gekyk het, het sy haar vriende geterg en heerlik vir haarself gelag oor die deurmekaarspul en die navorsers se vreugde waar sy op band en in N|uu verduidelik hoe om tsammapap te maak en hoe heerlik die pitte is as mens dit braai en maal tot wat sy “peanut butter” genoem het. “Dit smaak lekker!”

Her grace, patience and sense of humour continued into her old age when she collaborated with Kerry Jones who created transcript files from the ǂKhomani San | Hugh Brody Collection based on the description and documentation work done by Miller, Collins, Sands et al. She teased her friends upon seeing old film footage, and laughed at herself in the confusion and delight of the researchers as she explained on tape in N|uu how to make tsamma pap and how delicious it is to roast and pound the seeds into what she called “peanut butter”. “Dit smaak lekker!”

Griet “Babatjies” Seekoei in Upington 2015 terwyl sy besig was met werk aan die transkripsie en vertaling van N|uu (Met vergunning van Kerry Jones, 2015) | Griet “Babatjies” Seekoei, Upington 2015, collaborating on the transcription and translation of N|uu (Courtesy of Kerry Jones, 2015)
 

Ons is lief vir Ouma en ons is hartseer oor sy nie meer by ons is nie. Om haar te verloor, voel soos om ‘n geliefde familielid te verloor. Daar is min mense in die lewe wat menseharte op ‘n manier kon aanraak soos sy. Sy het ander mense stilletjies  bekyk  en hulle laat glimlag. Sy het ons siele verryk en ons voel steeds haar teenwoordigheid.

We love Ouma, and mourn her passing. Losing her feels like losing a beloved family member. There are few people in life who are able to touch hearts in the way she did, the way she was able to quietly notice others and make them smile. She raised our spirits and we still feel her presence in this world.

‘n Laggende Griet “Babatjies” Seekoei in Upington (Met vergunning van Bonny Sands, 2004) | Griet “Babatjies” Seekoei having a good laugh in Upington. (Courtesy of Bonny Sands, 2004)

Vanjaar, te midde van ‘n wêreldwye pandemie met sy onsekerhede het ons, ons Ouma Seekoei gegroet. Ouderdom het haar van ons weggeneem. Ons vereer hierdie juweel van ‘n mens en gee erkenning aan die pad wat sy in die Suid-Afrikaanse erfenis geloop het. “Mooi loop Ouma, met jou mooiste kx’âi.”*

This year, amongst the turmoil and uncertainty of a noisy world-wide pandemic, we quietly lost our Ouma Seekoei to old age. A jewel in South Africa’s heritage, we acknowledge her and her unique journey, “Mooi loop Ouma, met jou mooiste kx’âi”.*

Liefde | Love

Bonny Sands, Kerry Jones & Francoise “Betta” Steyn

*“kx’âi” beteken ‘lag’ in N|uu | “kx’âi” means ‘laugh’ in N|uu

The Nagin Parbhoo History of Anaesthesia Museum

by Dr. Peter Gordon (Honorary Curator, Emeritus Professor, UCT)

The Nagin Parbhoo History of Anaesthesia Museum is housed in the University of Cape Town’s Department of Anaesthesia and Perioperative Medicine situated in the New Groote Schuur Hospital in Observatory. Artefacts in the museum reveal the long and often painful change in anaesthesia from an art in the early 1900s to a science in the post Second World War era.

Surgery by Dorothy Kay

Visitors are introduced to the museum by a large high-resolution copy of the painting Surgery by Dorothy Kay depicting a female patient undergoing surgery in Port Elizabeth in 1937. In the absence of monitoring equipment prevalent in a modern operating theatre the onlooker is captivated by the central figure of the anaesthetist using his senses to monitor the state of the patient. The patient is being anaesthetised by chloroform or ether via a Shipway apparatus and a Schimmelbusch mask covered by cloth.

Early history of anaesthesia

The public demonstration by Boston dentist WJG Morton in October 1846 that ether could annul the pain of surgery was a turning point in medicine. The news spread rapidly around the world. In April 1847 ether was being used in Cape Town for dental extractions and in June 1847 Dr William Guybon Atherstone, manufactured ether, designed a inhaler, and administered ether for the mid-thigh amputation of a patient’s leg in Grahamstown. World Anaesthesia Day is celebrated annually on the 16th October. Facsimiles of both Morton’s and Atherstone’s inhaler are displayed in the museum.

Early South African anaesthetists travelled overseas for training and brought back a variety of anaesthetic equipment much of which survived and is on display in the museum. Early artifacts include a variety of wire masks that were covered with gauze over which ether or chloroform was dropped to provide anaesthesia,  a Clover’s portable regulating ether inhaler manufactured in 1877, and an Esmarch’s chloroform inhaler designed in 1867 for use on the battlefield, and was that was still used during the Second World War.

The University of Cape Town’s Medical School, South Africa’s first, started teaching anaesthesia to medical students in their fourth year of study at the New Somerset Hospital in 1921. United Kingdom trained Dr G.W. Bampfylde Daniell was appointed as the Universities first lecturer in anaesthetics. Several items belonging to Daniell are owned by the museum. As in the United Kingdom, the majority of doctors practicing anesthesia in state hospitals at that time were employed as honorary anesthetists receiving remuneration from the surgeon employing them in private practice.

Dr George W Bampfylde Daniell

Anaesthetics at UCT

In 1921 New Zealand born and Edinburgh trained, Dr Royden Muir emigrated to Cape Town and joined Dr Daniell in practice and as a part-time lecturer in anaesthesia. He brought with him the so-called Pinson “ether bomb” and a rare, portable Boyles anaesthetic machine designed in 1917 by English anaesthetist Dr Henry Boyle. Both items are on display. The collection traces the development of subsequent Boyles machines that gradually allowed more accurate control of gas flows and pressure from the gas cylinders.

A Rapidly Expanding Field

In the 1930s, several South African anaesthetists including Muir travelled to the UK and USA to learn from leaders in the rapidly expanding field. They brought back new ideas on the training of anaesthetists, as well as modern equipment, that included apparatus to administer the new, explosive anaesthetic, agent cyclopropane.  Several items from this era are on display. They include the “Muir Midget”, commissioned by Muir in the USA to meet the needs of SA anaesthetists in private practice who at that time had to carry equipment from nursing home to nursing home.

Origins of the Dr Nagin Parbhoo Museum

The collection was started in earnest by the UCT Head of Anaesthesia, Dr C.S. (Buck) Jones in November 1956 after the donation by Dr Lindsay van der Spuy of equipment to the UCT Department of valuable early equipment that had belonged to Royden Muir. Initially housed in the office of the HoD at the UCT Medical School the collection moved to the New Groote Schuur Hospital building after it opened in 1989. The museum is named after Dr Nagin Parbhoo the honorary curator of the museum who had sourced many artefacts from hospitals in the Western Cape and commissioned eight oak and glass display oak and glass display cabinets.

Advances in Ventilation

Until the 1960s patients requiring ventilation during anaesthesia were ventilated manually by squeezing a rubber bag containing anaesthetic gases.

The collection possesses a wide range of ventilators ranging from the tiny Minivent designed by Johannesburg anaesthetist Dr Anthony Cohen in 1965 in an era when private anaesthetists had to carry equipment from hospital to hospital, to the  huge Dräger Iron Lung weighing 620kg that was used in Cape Town during the polio epidemics of the 1950s.

Drager E52 Iron Lung c 1956
Cohen’s Minivent Ventilator c 1965
‘the Amazing Mini-vent Ventilator’ on display at the museum

Water column for measuring blood pressure c. 1956

When Red Cross War Memorial Children’s Hospital opened in 1956 there was no equipment for measuring blood pressure in tiny neonates undergoing surgery. Dr Tom Voss solved the problem by cannulating an artery and measuring the blood pressure by the height of a column of water attached to the catheter.

This technique was adopted by Groote Schuur Hospital and Tygerberg Hospital for measuring patient’s blood pressure in the ICU after surgery.  The technique became obsolete with the introduction of electronic manometers.

Remembering South African Innovations

Prof. Arthur Bull

A section of the museum is dedicated to anaesthetic equipment invented by South African anaesthetists. It includes the Taurus blood warmer developed in a collaborative project between the UCT Departments of Anaesthesia and Electronic Engineering. Named after UCT’s Professor Arthur Bull it became an essential piece of equipment to avoid hypothermia and possible cardiac arrest when rapid transfusion of cold refrigerated blood was required. A bronze bust of Professor Bull commissioned by the Cape Western Branch of the SA Society of Anaesthetists and presented to Bull on his retirement was subsequently donated to the museum.

A section of the museum is devoted to the South African Society of Anaesthetists (SASA), the world’s 9th oldest national society of anaesthesia when it was formed with 26 members in 1943. Currently membership stands at over 2000 in 2019. The display includes photographs, SASA Guidelines for Anaesthesia, and posters advertising the 2008 World Congress of Anaesthesiologists organised by the SASA and held in Cape Town.

Founding members of South African Anaesthetists Association 1943

The UCT Department of Anaesthesia has evolved from an ancillary department of Surgery in 1921 run by part-time anaesthetists to a world respected Department of Anaesthesia and Perioperative Medicine. The department’s history is remembered by photographs of previous heads of department, boards honouring members of the department who have been awarded medals in the College of Anaesthetists examinations, recent publications, and posters commemorating the pioneering roles played by Dr Joseph Ozinsky in establishing the successful heart transplant programme initiated by Professor Christian Barnard, and Professor Gaisford Harrison’s role in documenting and reducing anaesthetic mortality at Groote Schuur Hospital over 30 years. He also established the porcine model of the fatal condition Malignant Hyperthermia and then discovered that the drug Dantrolene could terminate the syndrome.

The museum aims to preserve the history of the department and anaesthesia in South Africa.  Artefacts in the Collection provide a valuable resource for both researchers. and for those involved with teaching medical students and registrars in training.

Visit the museum

The museum forms part of an active department and visitors wishing to do so are welcome. Appointments can be made by e-mailing Peter Gordon, the Honorary Curator at peter.gordon@uct.ac.za, or Dr Robert Nieuwveld (Assistant Honorary Curator) at robert.nieuwveld@uct.ac.za or by telephoning the Department Secretary Mrs. C Wyngaard at +27 21 404 5004.

Finding traces of Jewish German refugees in South African archives

by Dmitri Abrahams, Archivist, South African Holocaust & Genocide Foundation (SAHGF)

The SAHGF Archive contains archival material related to both World Wars, Jewish life in Europe before the war, the Holocaust, and its aftermath. The collection is available to researchers and students at the JW Jagger Library and itemized listings, with digital objects, can be viewed online.

Confronting the global threat of Nazism

Under the dictatorship of Adolf Hitler, Germany became a racial state in 1933. The state discriminated against those considered racially and ideologically ‘inferior’. This included Jewish-, Roma- and black Germans, who were, under the 1935 Nuremberg Laws, formally disenfranchised – no longer German citizens.

Jews were especially targeted under vicious Aryan antisemitic doctrines which conceived ‘the Jew’ as the ultimate racial and ideological threat to the Reich. By 1938, European war was imminent, as Hitler had presided over the takeover (‘anschluss’) of Austria and the invasion of Czechoslovia, and soon threatened to invade Poland. The Allied powers, including Great Britain and France, issued an ultimatum of war. German armed forces invaded Poland on 1 September 1939, and soon the world was at war.

The Second World War continued for six years, with battles taking place across Europe, North Africa, Asia and the South Pacific. This deadly war resulted in untold destruction, millions of deaths through battle and genocide, and ultimately created one of the largest refugee crises in history.

This post will explore efforts by Cape Town’s small Jewish community to respond to the plight of German Jews seeking refuge in South Africa, using the lens of the archive of papers and ephemera collected by the South African Holocaust & Genocide Foundation (SAHGF), and preserved in the holdings of UCT Libraries, Special Collections.

South African Jewry responds to the rise of Nazism

In response to the state sanctioned discrimination and violence being perpetrated in Germany, the South African Jewish community founded the South Africa Fund for German Jewry in May 1933.

At the time South African’s immigration policy towards Western European Jews was very lenient. All they had to do was produce a passport and a guarantee signed by ‘a South African citizen and deposited with the immigration authorities on their behalf to enter the country.’  Aided by this open door policy, the Fund set out to assist refugees with financial aid, help them find employment and accommodation. Furthermore it assisted them with any other difficulties they may encounter. The Fund also purchased a house, Rosecourt which functioned as its headquarters and as a meeting and educational space for the refugees. 

The SS Stuttgart

In September 1936 the South African immigration authorities announced that from 1 November, each immigrant had to make a cash deposit of £100 pounds (about £17 000 in 2019) instead of producing a guarantee. At the time Jews were only allowed to take RM10 (about R15 in 2019) each out of Germany, thus the new law was a disaster for those who had sold all their possessions and obtained the necessary exit visas from the Nazi authorities. To circumvent the new regulations, several German and overseas relief organisation came together to charter a special boat to transport 540 refugees with the necessary guarantees before the implementation of the new law. Thus the historic Stuttgart set sail on 8 October 1936 with five hundred and thirty seven passengers on board.

The leaders of the South African Jewish community had no idea that the boat was being chartered until all the arrangements were completed. Setting aside fears that the large influx of refugees may endanger future Jewish immigration, the community rallied to provide the new arrivals with assistance. The ship arrived three days before the new law took effect.

When the new immigrants arrived they were met by demonstrations by the Greyshirts, a South African far-right movement with Nazi sympathies. The passengers disembarked without incident. The local Jewish community provided some 200 refugees who remained in Cape Town with free board and lodging. The rest of the refugees moved to other parts of the country. As the Jewish-German refugees settled into their new home, they created several organisations to take care of the physical, cultural and spiritual needs of their fellow refugees.

The Jewish Community’s response to the War

Following the outbreak of war, the South African Jewish Board of Deputies (SAJBD) immediately pledged that the ‘Jewish community would do everything in its power to assist the Union and its allies in the fight for victory.’ (1) Along with the South African Jewish Ex-Service League and Jewish members of the Memorable Order of Tin Hats started conducting recruitment drives locally and nationally to encourage young Jewish men and women to join the Union Defense Forces.  Their efforts were soon rewarded as scores of young Jewish men and women joined the UDF.

The Board also created the Executive Council which consisted of three special war committees: the War Service Council, The War Emergency Council and the Soldiers Assistance Council.  These committees were tasked with caring for the spiritual, physical and cultural needs of the Jewish members of the Force as well as fundraising for war related costs. (2) By January 1943 about 8,366 Jewish men and 542 Jewish women had enlisted, of whom 2,200 had already seen active service outside the Union.  By the end of the war 10 000 Jews had enlisted in the Union Defense Force and other Allied Forces.  Of these 357 South African Jews were killed in action, 327 were wounded, 143 were mentioned in dispatches and 94 received awards.

References

(1) For more information on the German Jewish organisation please see:  F. H. Sichel, From Refugee to Citizen: A sociological study of the immigrants from Hitler-Europe who settled in South Africa, A.A. Balkema, Cape Town, 1966

(2) South African Jewish Board of Deputies, ed., South African Jewish in World War II, South African Jewish Board of Deputies, Johannesburg, 1950.

Reflecting on the early history of women in the academy

by Isaac Ntabankulu, Archivist, UCT Libraries, Special Collections

The Role of Women in the South African College

From small beginnings, the representation of women in the student and staff body of the University of Cape Town (formerly the South African College) has become an integral part of the University. In August this year, women students will be celebrating 133 years at UCT.

Women graduates of the South African College, 1899 (All Things UCT Collection, Special Collections, UCT Libraries)

Early days: Council decision to admit ‘lady students’

The South African College was established in 1829, serving as the forerunner for the University of Cape Town, which was established in 1918. In 1858, a Board of Public Examiners was established in the British Cape Colony with powers to grant first, second- and third-class certificates for tertiary examinations conducted by the Board. By 1873 the University Incorporation Act was passed, and the Board of Examiners ceased to exist. Its functions were taken over by the University of the Cape of Good Hope. This made it possible for university students in the Cape Colony to write examinations to attain the Bachelor- or Master- degrees in South Africa.

During the nineteenth century there appear to have been no formal restrictions against women taking these examinations or being awarded degrees. However, women wishing to sit for examination found themselves seriously impeded because of the absence of any means of instruction in science subjects. There were simply no facilities for them to study at any institution for higher learning. Professor P.D. Hahn, who had for some years assisted the Good Hope Seminary by teaching their pupils chemistry and metallurgy, introduced the idea of teaching the female students at the South African College so that they could have the full benefit of the facilities available in his well-equipped modern laboratory.

Professor P.D. Hahn (right) conducting a lecture in his Chemistry Laboratory, South African College, Undated (All Things UCT Collection, Special Collections, UCT Libraries)

His proposal was presented to the South African College Senate meeting held on 24 February 1886. Ultimately, a recommendation was made to admit female students for a one-year trial to Professor Hahn’s classes. Senate’s recommendation was adopted by Council on 10 July 1886, with one exception: Rev. A. Steytler objected and wished to have his protest recorded.

The following month, four Good Hope Seminary students registered for Professor Hahn’s Chemistry class. Minnie Buchanan gained Honours in the Matriculation examination the following year, and another, Emilie David, came First in both Chemistry and Classics, and gained a University Exemption in 1889. Clearly, the trial period provided an opportunity to demonstrate the value of allowing women to study at the university, and by August 1887 a special meeting of the South African College Council was held “to consider an application from the professors for permission to admit lady students.” With Council’s approval of this motion the South African College became a fully co-educational institution for higher education. About nine women registered in 1887, immediately taking advantage of the opportunity offered by the South African College. Two married women were among the first group, Mrs Jessie Rose Innes and Mrs Mary Sauer. They were both registered for one year only, 1887-1888.

Residence

‘Lunch time at the Women’s Residence, Groote Schuur. Students living in boarding-houses envy these girls.’ (All Things UCT Collection, Special Collections, UCT Libraries)

At first, female students arriving from around the country to study at the South African College were compelled to reside in boarding houses. A Past Student’s Committee was eventually formed, headed by Mrs E.B. Fuller, to take measures to provide suitable residence for students close to the college. The first women’s residence was opened on 20 February 1908 in Dorman Street, Gardens, with permission from the College Council. This was a hired house with a Mrs. Henry Hall as Warden. The committee of early female College Alumni felt the need for such a residence so strongly that they had collected among themselves a guarantee fund of £150 in case there should be a deficit. In time, a larger house was found, and owing to the gradual increase in numbers, the landlord proceeded to enlarge the house on payment of an increased rent. In 1913 a second hired house was opened in Union Street, and Hope Mill House was bought. This was converted into a residence for women students at the beginning of 1914, with Mrs Brown, a past student, in charge. In the same year, Mrs Tugwell, another past student, took over Arthur’s Seat. The residences were subsequently brought under the control of the College Council, and the Past Student’s Committee, having accomplished the work is set to do, was dissolved. In 1919 Mrs Tugwell took over Hope Mill, which remained the abode of the women students until the present Women Residence [Fuller Hall] at Groote Schuur [Upper Campus] was opened in 1928, with Mrs Tugwell as the Lady Dean.

Women’s Residence House Committee, University of Cape Town, 1934 (All Things UCT Collection, Special Collections, UCT Libraries)

Student Representative Council

In 1906, the first Students’ Representative Council was formed. Its members were comprised of male representatives of the various Faculties and Clubs, with only one female representative. By 1910, with the recognition of the Ladies’ Hockey Club (formed in 1904) by the Students’ Representative Council, it was therefore entitled to be represented on the SRC. By 1920 there were so many sports clubs that each could not be represented, and so the women students, like the men, had one sports representative for all clubs.

Student Representative Council, 1906. Miss Tucker, middle row, fourth from the left, represents the ‘Girls Room’. (All Things UCT Collection, Special Collections, UCT Libraries)

Sports

In 1898 the South African College entered a mixed team in the Western Province Tennis Competition. Despite the existence of Tennis, Netball, Swimming, and even Golf Clubs, Hockey remained the game centrally represented by the female students.

South African College Intervarsity Ladies Hockey Team, 1919

In 1904 a Ladies Hockey Club was formed, although membership was not restricted to students until 1915. This degree of integration of women students and their acceptance in what had been an all-male preserve until 1886, was a great breakthrough.

Employment

The South African College does not appear to have shown the same liberality towards women when it came to employment opportunities. The first woman to have been employed as a lecturer at the College seems to have been Miss Leila A. Wright. In 1911 Dr Harry Bolus died and left his Herbarium to the South African College and in his will appointed Miss H.M.L. Kensit (later Mrs Frank Bolus) as curator. From 1912 Miss Ruth Glover became an assistant in the Herbarium and a year later her sister Dr Glover also join the staff. In 1912 Miss E.L. Stephens was appointed as a leave replacement for Mr Saxton, lecturer in Botany Department and in 1914 Miss E.M.M. Hume was appointed to a second post of lecturer in the Botany Department. In 1915 Miss Hume was granted leave to return to England to undertake war work and Miss J.E Smith was appointed as her substitute.

Staff of the Bolus Herbarium. From left to right, Mr Pawson, Mr Kensit, Prof. H.H.W. Pearson, Miss Ruth Glover, Mrs Bolus and Miss Dolly Glover (All Things UCT Collection, Special Collections, UCT Libraries)

In November 1916 Professor H.H.W. Pearson died, and Miss E. Stephens was appointed as Acting Professor. The Science Committee’s recommendation came only after considerable discussion, with the supercilious warning “that the interests of the department may be endangered if the period be unduly prolonged in which the Department is entirely staffed by women.” At this stage, the Botany Department was the only teaching department at the S.A. College which was entirely staffed by women. It was a temporary situation necessitated by the participation of South Africa in the First World War, and came to an end in 1919 with the appointment of Professor D. Thoday.

Curating and commemorating the history of women of UCT

Commemorating what has been achieved by women students at UCT, the Special Collections Department has put up a display, sharing material on women students at UCT covering themes ranging from the admission of women students, women at residences, women in students’ affairs, women in sports, women in employment and crime against women.

National Women’s Day is a South African public holiday celebrated annually on 9 August. It commemorates the events that took place on this day in 1956 when more than 20,000 South African women of all races staged a march on the Union Buildings in Pretoria [Tshwane]. They aimed to petition against the country’s pass laws that required South Africans defined as ‘black’ under the Population Registration Act to carry an internal passport; also known as a pass [dompas], this document served to maintain population segregation, control urbanisation, manage migrant labour and monitor the movement of Africans.

Sources used:

Phillips, H. 1993. The University of Cape Town 1918-1948: the formative years. Cape Town: Creda Press.

Ritchie, W. 1918. The history of the South African College 1829-1918. Cape Town: T. Maskew Miller.

SC UCT: BUZV Collection, “Women at UCT: The centenary of women (1986 and 1987)”, Women at UCT by Etaine Eberhard.

African Studies Collection

by Busi Khangala.

The African Studies Collection is an internationally-renowned collection of research resources pertaining to Africa, particularly, but not limited to, Africa, South of the Sahara. It includes Africana, with extensive collections of monographs, periodicals, ephemera, pamphlets, videos, sound recordings, maps, conference papers, and newspapers. Housed in the JW Jagger Building (the south wing of the Chancellor Oppenheimer Library), the collections are made available to researchers and students, in a magnificent historic reading room now restored to its original condition.

The restoredReading Room of the JW Jagger Building showing desks, shelves, computers, etc.
The restored Reading Room of the JW Jagger Building

Established in 1953, the African Studies Library (as it was then known) largely owed its origin to the efforts of Mr R F M Immelman, University Librarian from 1940 to 1970, for whom the collection of African and Southern African material was a particular focus.  He acquired (often by donation) many valuable materials, including manuscript materials such as the C. Louis Leipoldt Collection and the Bleek & Lloyd Collection of Bushman Materials.  It was due to Mr Immelman’s indefatigable collection-building that Harry Oppenheimer recognized the worth of the Africana material at UCT and generously donated funds for the establishment of the University’s Centre for African Studies, and for the development of the African Studies Library’s collections.

The cover of Contrast Literary Magazine, 1960.
The cover of Contrast Literary Magazine, 1960.
DVD cover of Congo in Four Acts, which is available in the African Studies Film Collection.

The African Studies Collection also holds what has often been acknowledged to be one of the finest collections of films on Africa in the world and works in close conjunction with Visual Archives in Special Collections in maintaining and adding to its film holdings. One of the collection’s other strengths is its impressive pamphlet collection. This grey literature is used extensively by undergraduates (not necessarily because they are referred to it but rather because they find it while searching the catalogue).

Together with materials in Government Publications, the African Studies Collection has enhanced and supported both teaching and research at the University. Of course, many Africanists, both local and international, are drawn to UCT not only because of its status as a leading tertiary educational institution world-wide, but also because of the breadth of its Africanist holdings housed in Special Collections.

Key map of the Union of South Africa, 1916.
Key map of the Union of South Africa, 1916.

The primary function of the African Studies Collection is to support the research and teaching needs of the University in the study of Africa. The University’s mission statement states that ‘UCT aspires to become a premier academic meeting point between South Africa, the rest of Africa and the world’.  The foundation statement underpinning the mission statement declares, inter alia, that ‘in advancing UCT as an Afropolitan university we will expand our expertise on Africa and offer it to the world’ and ‘engage critically with Africa’s intellectuals and world views in teaching and research’.

The story of a land claim

This year marks 20 years since the ǂKhomani San Land Claim Agreement was signed at Molopo. Hugh Brody, a British anthropologist, writer and director, worked during the 1990s to document the project in 140 hours of recorded interviews, genealogical research and geographical mapping aimed at securing the land. This powerful audio-visual collection, known as the ǂKhomani San – Hugh Brody Archive Collection, is available for study in Special Collections. Brody also produced a series of short films based on the footage collected in Tracks Across Sand. A copy for viewing is available in our African Studies Film Collection.

Dawid Kruiper and Hugh Brody

Dawid Kruiper and Hugh Brody

by Hugh Brody

In 1996, when the ǂKhomani San land claim was first launched, there had been a long period of drought across the southern Kalahari. Some said that this lack of rain was nothing to do with the narrowly meteorological: if the Bushmen were not living on the land and carrying out their ritual life, if they were not making their dances and songs, then the rains would not be summoned.

Drought, they said, resulted from the dispossession and expulsion of the people from their lands.

On 21 March, 1999, when the #Khomani San Land Claim Agreement was being signed at Molopo, a dark cloud loomed across the sky and rain began to fall. It continued to rain for many days; the two rivers flowed; the southern Kalahari exploded into life. Ten years after the claim, sitting in the dunes, near his new grass house close to the San gate to the Park, Dawid Kruiper, official leader of the #Khomani San remembered the day the deal had been signed:

Mbeki came with the helicopter and the black car… When the helicopter landed there are lovely loose little clouds. Here a cloud, there a cloud, another one, lush clouds. And the clouds begin to speak… And from the top, a faint rain already came. When the rain began to fall hard, the helicopters rose. Within two days, there were pools of water between the dunes. After thirty dry years, on that specific day, it rained. Since that time, the veldt looks like this (pointing to the abundant grasses around him). Those years when we were forced out were sad. Then the land was given back, signed for. All those bad things they did to us, we forgave them. That is why the blessings of rains came that day,…So that we can eat such fat meat today.

Dawid Kruiper tells a story about the stars. Dawid passed away in 2012.

Dawid Kruiper tells a story about the stars. Dawid passed away in 2012.

In October 1997 Dawid Kruiper, Anna Swartz and Jakob Malgas, along with members of their families, gathered at the Red House at the edge of the community of Welkom, a few miles from the gates to what was then called the Kalahari Gemsbok National Park. A small team of researchers joined them, to begin work on documenting the the ǂKhomani San relationship to their lands and to put together the events – the mixture of personal and public narratives – that had caused them to move from homes inside the Park to life at the margins of a remote Township and shelters at the side of the road. There was employment, but this was at the lowest levels of earning or security; there was much poverty. They lived there from hand to mouth, selling crafts and some artwork to passing tourists, posing to have their photographs taken alongside their roadside grass huts, wearing ‘traditional’ Bushman clothing.

In the years before the research began, members of the Kruiper and Malgas families had worked for a few weeks at stretch at the tourist resort of Kagga Kamma, where, a three hour drive away from Cape Town, near the Cederberg Mountains, they had been a living exhibit of Bushman life. But in 1996 this had ceased. This group, led by Dawid Kruiper and supported by the lawyer Roger Chennells, had taken advantage of the new legislation that the ANC had introduced soon after coming to power: those dispossessed since 1913 by racist laws and administrative measures could seek redress through newly created Land Claims Courts.

A graveyard outside a former Bushmen settlement near Twee Rivieren.

A graveyard outside a former Bushmen settlement near Twee Rivieren.

Dawid Kruiper and his father Regopstan, then living in or near Welkom, had told Roger about their expulsion from their homes inside the Park. If this account could be documented and admitted by the Courts, then the Bushman families at Welkom, they could seek a return to those lands, or due compensation for all they had lost.

This became the ǂKhomani San Land Claim.

The new South Africa San Institute (SASI) was created, with Nigel Crawhall, a socio-linguist then based in Cape Town, its first Director. Nigel invited me to work with SASI on developing and implementing a series of research projects that would provide the background data and narratives that any such claim would have to rely on.

This work was part of a complex of developments, including a recovery of identity, self-esteem and collective knowledge. Here were people able, perhaps for the first time in their lives, to share and celebrate the details of their expertise and history. The optimism and energy were palpable. There was both intense engagement with the process and a warm, welcoming humour. Seriousness of purpose and laughter.

The work with the maps began with place names. I remember the excitement when Tony Traill wrote out their name for Twee Rivieren, the place where the !Aob and Nossop – the two rivers running south through the Park – met and joined. This was the place where the gates to the Park had been built and where it had set up headquarters and tourist lodges. It was also where the Kruipers and others had often lived or gathered. Tony went over the sounds, making sure he got the clicks right, and then wrote it onto the map: ‡aka‡nous

In this one word, at this moment of writing, the people of the southern Kalahari affirmed their way of knowing the place in a form that outsiders would be able to read and therefore acknowledge. It was a first step on the journey towards the complex of information and stories that were to become an immense body of research findings; and the intellectual underpinning of what was to become the Claim.

A map showing a Kalahari Heritage: Malgas, Jantjies-Koerant Family Territory.

The mapping had taken its inspiration from the work done in the 1970s with Inuit and First Nations in northern Canada, where each person would make a map illustrating the different ways in which they used and knew the land. This had generated many kinds of maps, with varying degrees of detail and specificity, but the making of these kinds of maps in the southern Kalahari was not as comprehensive as we had hoped. Instead of the more conventional land use maps, many of these men and women wanted to show where and how they had lived on and near those farms. And, as they created these time-lines, speaking of the events, conditions and challenges of their lives as farm workers or, in some cases, squatters at the sides of roads, they described the many ways in which their heritage had nonetheless been of immense and indeed vital importance to them. Short of many of life’s essentials, from food to medicines, they harvested all the edible and medicinal plants they could; and, if it was at all possible, hunted, often in fear of being detected and punished, for whatever game they could harvest. In this way, San intellectual heritage sustained families even in their displacement and dispossession. Bill Kemp, who had played a key role in the Canadian Arctic mapping, worked with Nigel and the elders, to create a set of map-posters that set out for separate families this blend of migrant labour and distinctive intangible culture.

As we began the mapping and time-line work, questions arose about the languages that the people were using. Many of the San at Welkom spoke Afrikaans and Nama. These had come from their long connections with Boer farmers for whom so many San families had worked, and the Nama sheep herders, with whom the San of that region had developed a complex inter-dependency and inter-marriage. The San language appeared to have disappeared. Dawid and Jakob told us that their grandparents had spoken it; but it had not been passed on to their generation. In fact, the San language of the southern Kalahari had been declared extinct in 1974, when Tony Traill had visited the region in order to establish if there were still any speakers of what was supposed to have been an original #Khomani San language. In the wake of its linguistic neighbour to the South, /Xam, the language appeared to have died out. Then we met Elsie Vaalboi, who turned out to be a fluent speaker of what she referred to as ‘die Outaal’, the old language. Elsie, mother of Pietrus Vaalboi, who had been working with Nigel and SASI on the the land claim, was living in Rietfontein, a small, mostly Nama community right on the Namibia border. Tony Traill returned to the northern Cape, spent time with Elsie at her home, and confirmed that she spoke the language that he had thought was extinct. Thus the San language of the area, N/uu, became an element in the claim.

Elsie believed that there were no other speakers of N/uu still alive. But after spending time visiting townships and farms wherever people who identified as San were said to be living, Nigel and his team found twenty-two other speakers. This led to the mapping of their lives; and to the discovery that there were displacements of families from the National Park in the 1930s. The ǂKhomani San Land Claim came to include different strands of history, heritage and loss. This widening of the claim was not without its difficulties; rivalries and tensions began to develop; lines of difference and suspicion started to be drawn between the original claimants, based at Welkom, and the families of N/uu speakers who were living in townships in or near Upington.

Although genealogical work showed kinship ties, and many individuals from different sides of these apparent divides were delighted to establish or re-establish shared interests of many kinds, a tendency arose among some outsiders, including well-meaning NGOs, to speak of the claimants as if some had a more authentic claim than others. In fact, all shared the same foundation for a claim based on the 1913 dispossession – and thus the claim relied on the evidence from all sides of the region’s history, from each narrative of loss. In due course, the Claim did indeed apply equally to all segments of the region’s San who shared histories of dispossession; but the divisions were cut painfully deep and have been slow to fade.

From the beginning of the work on mapping, oral history, time lines and languages, we filmed as much as possible of the process. For many whose narratives became the core of the southern Kalahari land claim, this process gave them an opportunity, perhaps for the first time in very many years, to be heard, to be given recognition for who they were and the place they occupied in the region and, indeed, within South Africa.

An acacia tree marks the location of a former living area for the ǂKhomani San

An acacia tree marks the location of a former living area for the ǂKhomani San

The land claim went through, of course, in 1999; but the work on maps, oral history and language continued long after. Intensive work was done in 2000, 2001 and 2002. In 2008 and then again in 2010 I returned to the region and talked (and filmed) with many of those who had lived through the claim and its aftermath. This led to another whole level of data, a further set of narratives, which all spoke to the way the claim had affected people’s lives – often in complex and difficult ways.

At this stage, Haida Paul, the Vancouver based editor with whom I had worked, began editing this vast body of visual material, resulting in the DVD, Tracks Across Sand, with its sixteen edited pieces – the story being told by the ǂKhomani San; in their own words, and in their own world. The films have reached many audiences – from Kimberley, Upington and across the northern Cape, to Cape Town, Johannesburg, and throughout Africa; from England to Canada.

The project has not yet concluded. What has followed is the consolidation and securing of all the results of the research, recording, map making and filming, the whole body of material, as an archive at the University of Cape Town’s Special Collections Audiovisual Archive. Some of the earliest recordings are being revisited by the professional linguistic consultancy, African Tongue, to ensure accuracy in all translations.

When David Kruiper spoke to us about the signing ceremony, and remembered the way the clouds appeared, he was evoking optimism and a spirit of reconciliation. The great challenge, in the southern Kalahari, as for all peoples who have been displaced and dispossessed by colonial forces, for the many communities that struggle with the aftermath of racism and in the grim challenges of rural poverty, is to see the way to sustain reconciliation and realise optimism. It has not been easy; as Nigel Crawhall said when we were coming close to the end of the work, it is far easier to achieve justice than to secure wellbeing. But being heard and seen can help to ensure that the ǂKhomani San, along with their neighbours, are given rightful place in the new South Africa.

Artefacts found at the site of the former Bushmen settlement near Twee Rivieren

Artefacts found at the site of the former Bushmen settlement near Twee Rivieren

All of those who speak for themselves and their families in these materials, whose voices and lives are part of the archive, along with all of us who had the privilege to work on the mapping, recording and filming, must give our thanks to UCT for creating the archive and for ensuring that it is accessible on line. We look forward to working with UCT, and the dedicated staff in UCT Libraries Special Collections, to carry all this forward into the future.

Early Hebraica and Judaica at the Kaplan Centre for Jewish Studies and Research at the University of Cape Town

by Veronica Belling

With the recent renovation and upgrade of the Kaplan Centre for Jewish Studies and Research at UCT, former Jewish Studies Librarian and Alumnus Veronica Belling reflects on the rare book collection of Hebraica and Judaica now housed and displayed in the Kaplan Centre. The books will be on display until June 2019.

Hebrew was a subject of instruction at the South African College – the forerunner of the University of Cape Town – from its inception in 1829. After falling into abeyance between 1874 and 1895, it was revived in 1896 with the arrival in the Cape Colony of Reverend Alfred Philipp Bender, an M.A. graduate from the University of Cambridge, to take up the ministry of the Cape Town Hebrew Congregation. A chair was endowed at the University of Cape Town with funding from the Jewish community and in 1896 Reverend Bender became the first Professor of Hebrew at the South African College.

The Kaplan Centre holds volumes of Hebraica from the old South African College Library, that were formerly preserved in the UCT Libraries Rare Books collection. The oldest is an item of Christian Hebraica, the Bibliotheca Magna Rabbinica, a four volume bibliography of Hebrew literature, compiled by Giulio Bartoloccio (1613-1687), a Cistercian monk, and published between 1675 and 1693. Also transferred from Rare Books is a facsimile copy of the Codex Sinaiticus, one of the four extant handwritten manuscripts of the Greek bible dating back to the 4th century. (1) The Kaplan Centre later acquired a facsimile copy of the Aleppo Codex, Keter Aram Tsova – The Crown of Aleppo, a 10th century manuscript of the Hebrew bible, that was written in Tiberias and was endorsed for its accuracy by Moses Maimonides (1135-1204). (2)

UCT Libraries’ Hebraica and Judaica holdings are generally traced back to a donation of 520 pounds from Jewish students received in 1921. This collection includes books in English and German but the majority are in Hebrew. Prominent among the Hebrew books is a collection of 44 volumes from the series Bibliyotekah ha-Ivrit (Hebrew Library) that was published by the Tushiyah Press in Warsaw between 1898 and 1902. These books represent the intellectual world of the Jews during those years. They include literature, natural and social sciences, biographies, philosophy, the history of literature, translated works, and original Hebrew works. English books include the Jewish Encyclopedia published by Funk & Wagnalls in New York, 1901-1906.

The Kaplan Centre also holds a large collection of rabbinic literature that was published in Vilna (Vilnius) in Lithuania by the famous Romm Press, the largest publisher of rabbinic literature in eastern Europe before the Second World War. The books include daily and festival prayerbooks, Mishnayot (Oral Law), Talmuds, and ethical works, that were brought to South Africa by Jewish immigrants from eastern Europe. It also holds volumes of the Shulhan Aruch (Compendium of Jewish Law) by Joseph Caro (1488-1575), published in Lemberg in Poland in 1864 or 65, that were in the possession of the Malmesbury Zionist Society, as well as a set of Sefer ha-Halakhot by the 11th century rabbi Isaac Alfasi (1013-1103), published in Sulzbach in Germany.

The Centre also has several volumes that were looted by the Nazis during the Second World War that were distributed to South Africa by the Jewish Cultural Reconstruction Commission in New York in 1949. One of these is an En Ya’akov, a collection of Jewish legends that was published in Hrubieszow in Poland in 1889. It originally belonged to a Jewish Aged Home and has the stamp with the Nazi eagle on the title page.

With the establishment of the Isaac and Jessie Kaplan Centre for Jewish Studies and Research in 1980, the ambit of Judaica collection was widened with the acquisition of the multilingual collection of modern Jewish Studies from Professor Abraham Duker of the United States, the Rajak donation and many others. The Duker collection includes some early texts of the Wissenschaft des Judentum – the group of German Jewish scholars who created modern Jewish Studies – as well as the original Russian Jewish Encyclopedia, the Yevreyskaya Entsiklopediya published between 1906 and 1913.

The Centre also holds a comprehensive collection of South African Yiddish and Hebrew literature. Amongst these are two very rare early newspapers that were passed on to the Kaplan Centre by the Jewish Museum. These are Der Kriegestaphet or “The War Dispatch”, that was published daily during the South African war between 20 October and December 1899 and Der Yiddisher Advokat, a weekly newspaper that appeared between 1904 and 1914. Both were published by the Yiddishist, David Goldblatt, who together with leader of the Jewish community at the Cape, Morris Alexander, fought for Yiddish to be recognised as a European language for the purposes of immigration. (3) The collection also includes the Sefer ha-Zikhroynes – “Book of Memories” by Nehemiah Dov Baer Hoffman, the first Yiddish and Hebrew book ever published in South Africa in 1916.

References:

1. Codex Sinaiticus Available https://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Sinaiticus

2. Aleppo Codex, Available https://en.wikipedia.org/wiki/Aleppo_Codex

3. Milton Shain, Jewry and Cape Society: the Origins and Activities of the Jewish Board of Deputies for the Cape Colony, Historical Publication Society, Cape Town, 1983.

Unbanned: the Films South Africans Were Not Allowed to See

This exhibit coincides with World Press Freedom Day on 3 May 2019. World Press Freedom Day is intended to highlight issues of censorship, restraint, and oppression, as well as paying tribute to those journalists that have lost their lives simply for doing their jobs. Reporters Without Borders maintains a World Press Freedom Index, which ranked South Africa 31st in the world and 3rd in Africa in 2019.

Cameraman Craig Matthews and his soundman, who were filming anti-apartheid protests in Cape Town, are arrested by police with orders to prevent media coverage of the unrest, October 1985, Cape Town, South Africa.
Cameraman Craig Matthews and his soundman, who were filming anti-apartheid protests in Cape Town, are arrested by police with orders to prevent media coverage of the unrest, October 1985, Cape Town, South Africa. (c) Louise Gubb.

Had the index been around during apartheid, I do not doubt that South Africa would be far lower down the scale. Under the apartheid government, the freedom of the press was slowly eroded away, resulting in the banning of topics, publications, and even people. While the exhibit includes displays of material more broadly related to press freedom in South Africa, this blog post focuses on the Unbanned series.

Unbanned promotional postcard.

In 1995 Unbanned: the Films South Africans Were Not Allowed to See was broadcast. The 16 part series was the brainchild of South African filmmaker Lindy Wilson and featured 18 films that were banned by the apartheid government because they resisted the injustice of the law, and attempted to bring these injustices and inequalities to the attention of the public both locally and globally. Some of the films were made illegally, and many were produced in other countries due to the opposition of the apartheid government. Each of the films was introduced by its director(s) and the films spanned a number of decades and a wide variety of topics.

DVD cover for The Cry of Reason.

A number of the films in the series are biographical. Biko : the Spirit Lives (1988), by Terrence Francis, which describes Steve Biko’s leadership of the Black Consciousness Movement and the events leading up to his death. The Comrade King (1994), by Ben Horowitz, which is about King Sabata Dalindyebo’s life and his reburial by the Thembu nation. The Cry of Reason : Beyers Naudé — an Afrikaner Speaks Out (1988), by Robert Bilheimer, is about one man’s journey from supporting apartheid, to his active opposition to it. The Long Journey of Clement Zulu (1992), by Liz Fish, documents the reintegration into society, and their old lives, of Ebrahim Ismail Ebrahim, James Mange, and Clement Zulu after their release from Robben Island in 1991. The Search for Sandra Laing (1977), by Anthony Thomas, tells the story of a young girl that was classified coloured, though her parents were white, and the effects this had on their family and community. Songololo : Voices of Change (1990), by Marianne Kaplan and Cari Green, focuses on Gcina Mhlope and Mzwakhe Mbuli and the ways in which culture and artistic performance contributed to the struggle against apartheid.

DVD cover of Last Grave at Dimbaza.

Some of the films were more directly about the fight against the injustice of apartheid. Compelling Freedom (1987), by Molete Mokonenyana, Laurence Dworkin, and Brian Tilley, shows the ways in which ordinary workers used their culture against apartheid. Fruits of Defiance (1990), by Brian Tilley and Oliver Schmitz, documents the period around the 1989 General Election in Manenberg on the Cape Flats. Generations of Resistance (1980), by Peter Davis, covers 70 years of resistance to white supremacy, beginning with the Bambata Rebellion of 1906.

The series included films that focused on the injustices perpetrated under apartheid. Any Child is My Child (1988), by Barry Feinberg, focuses its attention on the brutality and suffering experienced by black children at the hands of the security forces. Certain Unknown Persons (1988), by Laurence Dworkin, looks at a number of cases of assassination of anti-apartheid activists. Last Grave at Dimbaza (1974), by Nana Mahomo, examined the human costs of apartheid and was so powerful that the South African government produced a film with the specific intention of countering its claims.

Two of the films are about forced removals that resulted from the Group Areas Act. Freedom Square and Back of the Moon (1988), by William Kentridge and Angus Gibson, is about the destruction of Sophiatown. Last Supper in Hortsley Street (1983), by Lindy Wilson, follows one of the last families that were moved from District Six.

DVD cover of Freedom Beat.

Freedom Beat (1989), by Charles Mcdougall, shows the concert put together by Artists Against Apartheid’s Freedom Festival. Have You Seen Drum Recently? (1989), by Jurgen Schadeberg, showcases black urban life in the 1950s. Passing the Message (1983), by Cliff Bestall and Michael Gavshon, is about the growth of the trade union movement. The Two Rivers (1986), by Mark Newman, traces the stories of migrants moving between Johannesburg and Venda.

The Lindy Wilson collection in the Special Collections Audiovisual Archive includes all of these films, the interviews with the directors, and documentation relating to the production of the series and the selection of the films. A far larger number of films were under consideration than the 18 that were finally selected, and the documentation shows the selection process involved. The African Studies Film Collection has copies of the films on DVD and/or VHS.

The Long Walk to Academic Freedom

by Isaac Ntabankulu

When we celebrate Freedom Day on 27 April we must not forget those who challenged the unjust system of the past and fought tirelessly for education to be accessible to all, not the select few. Contrary to expectations, the Nationalist Party won the whites-only 1948 general election and extended the racial segregation that was already widely practised in South Africa. This form of institutionalised racial segregation was called apartheid or ‘apartness’. Strategists in the Nationalist Party invented apartheid to cement their control over the economic and social system. The implementation of apartheid was made possible through a raft of laws, including the Population Registration Act of 1950 which classified all South Africans as either African, Coloured, White, or Indian.

A woman holds a placard that says "UCT demands the return of academic freedom" beside a woman holding a lit torch. Both are in academic dress.
Women protesting in support of academic freedom.

This racial segregation was extended to all aspects of life and all South African institutions, including the institutions of higher education. The Extension of University Education Act removed from universities the freedom to decide whom they would admit as students. African, Coloured, and Indian students would have to receive special ministerial permission before they could attend a ‘white university’. In 1953, Dr Malan, as Chancellor of the University of Stellenbosch, announced the government’s plans to introduce academic apartheid at the universities of Cape Town and the Witwatersrand. These unjust apartheid laws were challenged by students and academic staff, and the struggle for academic freedom began. Their view was that academic freedom implies that teachers should be free to teach the truth as they see it and that they should not have to bow to sectional, political, religious, or ideological dogmas or beliefs. When commemorating those who sacrificed their lives and fought for academic freedom, the Special Collections Department will mount on display cabinets of published and unpublished documents that have information on academic freedom.

The UCT academic freedom dedication.
UCT’s academic freedom dedication.

Indlela ende eya kwinkululeko yokufundisa ngaphandle kokulawulwa nguRhulumente

ngu Isaac Ntabankulu

Nanjengoko isizwe sizakube sibhiyozela uMhla weNkulukelo, ozakube ungomhla wama27 kwinyanga kaTshazimpunzi, kufuneka sibakhumbule abo bazijula ijacu bachasa imithetho yocalu-calulo neyayithintela abantu abantsundu bangayifumani imfundo ekumgangatho ophezulu neyayixhanyulwa ligcuntswana lwabamhlophe.

A group of people protesting in support of academic freedom. The posters say "Reopen our universities", "Closed universities, closed minds", and "UCT does not forget 1959".
Protesters supporting academic freedom, specifically objecting to UCT being closed to non-whites in 1959.

Ngokuchasene noko kwakulindelwe ngabantu, iNational Party yaluphumelela ukhetho lukazwelonke olwalungenelwe ngabamhlophe bodwa ngomnyaka we1948. Nangona yayihleli ikhona imithetho yocalu-calulo eMzantsi Afrika, yayenza yambi ngakhulu imeko yomntu omnyama iNational Party ngethuba kwaxhuzula yona imikhalal yolawulo. Olu calu-calu nolwalenziwe umthetho lwalubizwa i-apateyiti okanye iyantlukwano. Iziphathamandla zeNational Party zeza neli qhinga lokulawula ngokucalula abantu ukuze zongamele uqoqosho nentlalo yabantu. Kwamiselwa umthetho owawugunyazisa abantu bohlulwe ngokuthi kubekho um-Afrika, oweBala, uMlungu, okanye umNdiya. Oku kwahlulwa kwabantu kwanatyiselwa kuzo zonke iindawo ekuphila kuzo abantu eMzantsi Afrika, kuquka nemfundo ephakamileyo. Umthetho owawubizwa iSihlomelo kwiMfundo ePhakamileyo wabangela ucalulo kwindlela ekwamkelwa ngayo abafundi kumaziko aphakamileyo. Loo nto yabangela ukuba abafundi abangama-Afrika, nabantu beBala kunye namaNdiya bafune imvume kwabasemagunyeni phambi kokuba bomkelwe kwiiyunivesiti zabamhlophe. Ngomnyaka we1953, uGqirha Malan, owayeyingqonyela kwiYunivesiti yaseStellenbosch wabhengeza amanyathelo awayethathwa nguRhulumente, angokufakwa kwemithetho yocalu-calulo kwiyunivesiti yaseKapa neyaseWitwatersrand. Loo mithetho yocalu-calulo yabangela uqhankqalazo olwasenziwa ngabafundi nabahlohli kumaziko aphamileyo. La matsha-ntliziyo ayekholelwa kwelokuba inkululeko kwimfundo ithetha ukuba abahlohli baseyunivesiti kufuneka bafundise ngokukhululekiyo, bayidandalazise inyani ngobunjalo bayo, bangathobeli abo bohlula abantu ngokwezopolitiko, inkolo, nabanyanzelisa ukusetyenziswa koluvo lwabo okanye iinkolelo. ISebe leThala leNcwadi iSpecial Collections lizakhumbula loo magorha azincamayo anikezela ngobom bawo alwela imfundo ekhululekileyo ngokuthi libenomboniso lisebenzise iincwadi namaxwebhu angapapashwanga abalisa ngale mbali.

UCT's re-dedication to the principles of academic freedom
UCT’s academic freedom re-dedication.

NEVER JUDGE A BOOK BY ITS FORE EDGE

Today’s guest post comes from the pen of retired librarian Tanya Barben. Tanya joined the staff of UCT Libraries in 1971 and retired from her position as rare books librarian at the end of 2013. Her interest in the history of the book and reading continues. She spends her retirement attending book launches, scouring through second-hand bookshops, as a volunteer for the Shine Centre, reading to Grade R school children, and as an editor and indexer.

NEVER JUDGE A BOOK BY ITS FORE EDGE

by Tanya Barben

Tucked away in Solander boxes on shelves in climate-controlled stacks within the University of Cape Town Libraries’ Special Collections are almost 200 hidden treasures. These are books with paintings on their fore edges (the side of the book that is opposite to the spine), some created with consummate skill by accomplished artists and others painted by amateurs (whose persistence is, nevertheless, worthy of congratulation).

Fore-edge paintings (FEPs) have a long history. The first FEP practitioner is considered to be a sixteenth-century Italian artist, working at the behest of a book collector. One of his successors in the creation of this conceit was Samuel Mearne, binder to England’s Charles II. But even before (and, in fact, since) the titles of books and the names or initials of their owners have been written on their fore-edges.

It was in the early nineteenth century that FEPs became popular among book collectors, particularly in Britain. UCT Libraries’ collection mainly comprises beautifully decorated calf leather-bound books of poetry (by, among others, Cowper, Byron, Scott, Thomson, Rogers, and Young), religious texts, and memoirs. Most of the artists are unknown, although in recent years FEPs by Martin Frost were acquired (Hannay’s Concordance of 1844, with painting of maps on the fore-edge and bottom and top edges, and an 1823 scholar’s edition of Horace’s works embellished by FEPs of Roam ruins).

The Libraries’ former binder, Eric Tucker, executed a beautiful view of the Upper Campus with Devil’s Peak towering over it on a copy of Herschel’s astronomical observations made at the Cape.

Some FEPs show scenes of the Cape (for example, the 1823 two-volume memoirs of one General Burn, which have a view of Table Bay on one volume and of Cape Point on another). In most cases, the painting has no connection to the text, although a delightfully appropriate exception is the FEP of William Hogarth’s Sleeping congregation on the works of the eighteenth-century ‘divine’, William Paley.

What, in fact, are these ‘hidden treasures’ and how are they created? Fore-edge paintings are decorations that appear on the fore-edges of books. They are created before or after the binding process and are painted using a very thin dry brush on the prepared surface of a fanned-out fore edge of a book. The painting is then coated with a mixture of egg white, alum, and water and (generally) gilded. The images are hidden when the book is closed and appear only when the pages are fanned out.

There are quite a number of doubles (that is, a different picture appears when the book is fanned out front to back and back to front). They are a marvel of human endeavour, and should be seen by anyone who believes that the book can also be an intrinsically beautiful cultural artefact.

The Libraries acquired the bulk of this collection thanks to the generosity of the late Commander Clifford Hall, a collector of books of great beauty and esoteric interest, many of which are to be found on the shelves of the Libraries’ rare books collection.

The views expressed on this site are personal and do not necessarily reflect those of the University of Cape Town.  Read our policy and terms of use.